5 enkle steg til produktiv musikkøving

music rehearsalFå ting er mer irriterende enn å ha en musikkøving, og ende med ikke å øve på noe. Det kan derfor være lurt å legge en plan for å få en mest mulig produktiv musikk-øving, uavhengig av hvilken type musikk man spiller, eller hvor mange man er. Nedenfor følger 5 enkle steg, som man kan følge for å utnytte tiden mest mulig effektivt, når man først er samlet for å øve:

1. Sørg for å ha et bra øvingslokale og at alt av utstyr er på plass. Hvor man øver, kan være vel så viktig, som hva man øver på. Det er viktig å finne et sted med få distraksjoner. Videre er det viktig at alt av utstyr er på plass, for eksempel instrumenter, opptakere, papir og blyant, osv.

2. Avgjør på forhånd hva slags sanger man skal øve på. Før man møtes er det lurt å ha laget en liste over hvilke sanger man skal øve på, og dessuten sørge for at alle i bandet er gjort kjent med listen. Hvis man dukker opp på øvingen uten noe mål om hva som skal skje er man dømt til å mislykkes.

3. Sørg for at alle musikere har materialet som trengs på forhånd, og sørg for at alle kommer forberedt til øvingen. Hver enkelt deltager i bandet må dessuten passe på å øve tilstrekkelig på sangene på egenhånd før de møtes i gruppe.

4. Ha en tidsplan for selve øvingen. Avgjør på forhånd hvor mye tid som skal brukes på hvert enkelt element. På denne måten unngår man å kaste bort all tiden på det første elementet på øvingslisten, slik at man ikke har tid til å gå gjennom hele listen.

5. Velg en person til å ha ansvar for øvingen, og sørg for at alle respekterer denne personens autoritet. Det er viktig at noen tar styringen slik at man ikke sløser unødvendig tid. Ved uenigheter er det den ansvarlige som må ta styringen.

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*