Den komplette definisjon på musikk

The complete definition of musicDe fleste har en formening om hva ordet musikk innebærer. For å kunne diskutere, vurdere og kategorisere musikk mer systematisk er det imidlertid nødvendig å ha en nøyaktig definisjon av begrepet. Musikk defineres ofte som “organisert lyd”. Det kan imidlertid argumenteres med at denne beskrivelsen er for omfattende, ettersom det finnes mange eksempler på organisert lyd som ikke er musikk, inkludert tale. Flere ulike forsøk har blitt gjort på å gi en komplett definisjon på ordet musikk, men dette viser seg å være vanskeligere enn man skulle tro.

En av de mest anerkjente ordbøkene i verden, Concise Oxford Dictionary, definerer musikk som “kunsten å kombinere vokale eller instrumentale lyder (eller begge) for å skape skjønnhet i form, harmoni og følelsesuttrykk”. Denne klassiske definisjonen skiller mellom musikalsk og ikke-musikalsk lyd, og dermed også mellom musikk og støy. Musikksjangre som for eksempel noise music utfordrer denne definisjonen. I denne sjangeren benyttes nemlig lyder som ikke anses for å være musikalske, som for eksempel elektronisk støy og elektroniske signaler som forvridning, statiske forstyrrelser og akustisk feedback. Det kan argumenteres med at forskjellen mellom musikk og støy alltid er kulturelt definert. Selv innen ett og samme samfunn, vil man finne uenighet i hva disse begrepene innebærer.

Prosessen med å definere musikk er dessuten enda mer komplisert på grunn av den ulike oppfatningen av musikk i de forskjellige kulturene. Siden det er mange ulike forståelser av begrepet, har ikke alle kulturer engang et ord, som kan oversettes til det vestlige ordet “musikk”. De fleste indianerstammer i Nord-Amerika mangler et generelt begrep for musikk, mens Aztec-stammen i Mellom-Amerika benytter et begrep som dekker en både verbale og ikke-verbale elementer. I flere afrikanske språk finnes det ikke noe ord for musikk, og mange andre språk har ord, som kun delvis dekker det vestlig kultur mener med begrepet.

Dermed kan det se ut som at det ikke finnes én komplett og universell definisjon på hva musikk er. Uansett er musikk en av de viktigste formene for underholdning vi har. Musikk spiller for eksempel en viktig rolle i spillsammenheng hos GiggleBingo.com og andre spillsteder.

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*