Gjør musikk fosteret mer intelligent?

Classical musicDet forskes mye på hva fostre egentlig opplever av omverdenen når de ligger beskyttet i mors liv. Dette er veldig spennende forskning som kan hjelpe oss til å forstå årsakssammenhenger mellom barns liv og hva det opplevde i fosterstadiet.

Hørsel hos fostre

Hørselorganet er ferdig utviklet hos et 16 uker gammelt foster, og nyere forskning viser at fostre beveger kroppen spontant til høye lyder fra samme alder.

Studien som ble foretatt ved “Institut Marques” i Barcelona viser at fostre så tidlig som i uke 16 reagerte på musikk av Sebastian Bach som ble sendt inn via et apparat i skjeden. Da musikken begynte å spille, reagerte hele 87% av fostrene med spontane bevegelser av armer, bein, munn og tunge. Hodetelefoner på mors mage førte ikke til noen reaksjoner.

Mest sannsynlig hører nyfødte like bra som voksne. I en annen studie fant man ut at nyfødte likte å høre stemmer tre ganger bedre enn andre lyder. De likte også bedre å høre kvinnestemmer enn mannsstemmer, og mors og fars stemmer var foretrukne.

Det som også er bevist, er at dersom mor lytter til rolig musikk, blir bevegelsene og hjerterytmen til barnet også roligere.

Klassisk musikk

I 1993 kom den senere så berømte studien om Mozarts effekt på intelligensen. Studien av psykolog Frances Rauscher fant at college-studenter som lyttet til en Mozart-sonate noen minutter før en test, gjorde det bedre enn studenter som lyttet til annen musikk, eller ingen musikk i det hele tatt.

Denne såkalte Mozart-effekten har siden blitt satt i sammenheng med intelligens hos foster. Mange foreldre som ville skape de beste forutsetningene for sine barn, begynte å spille Mozart for babyene i magen for om mulig å øke deres intelligens.

5 måneder gamle fostre reagerer faktisk forskjellig på ulike typer av musikk, og Mozart har vist seg å være en favoritt.

Intelligens

Så blir fostre mer intelligente av å lytte til Mozart? Å lytte til klassisk musikk gjør trolig fostre mer rolige og harmoniske, men man har ikke klart å bevise at barn som lyttet til Mozart i fosterlivet, er mer intelligente enn andre barn.