Hvorfor er popmusikk så populært?

pop musicPopmusikk er en samlebetegnelse for en rekke stilarter innen vestlig og tidsaktuell underholdningsmusikk. Begrepet stammer fra 1950-tallets USA, og er hovedsaklig utviklet fra sjangeren rock and roll. Popmusikken låner regelmessig elementer fra andre musikkstiler, men inneholder en rekke karakteristiske kjennetegn, som er hovedgrunnen til sjangerens popularitet. Popsanger har et moderne og tidsriktig lydbilde samt en enkel og fengende melodi. Sangene inneholder dessuten gjentagende fraser, og et iørefallende refreng, som gjentas flere ganger.

Akkorder

Akkorder er blant de viktigste elementene i en sang, og er det som gir lyd-harmoni. Hver enkelt akkord er basert på tonene de inneholder og intervallene mellom dem. Noen av disse akkordene er mer populære og vanligere enn andre, og det er en kjensgjerning at en rekke popsanger benytter akkurat de samme, fengende akkordene.

Tempo

Det er tempoet som avgjør energien i en sang, og når det kommer til popmusikk har tempoet holdt seg stabilt på 120 bpm. Hjerterytmen til mennesker ligger normalt på rundt 60-100 bpm, og denne øker til omtrent 120 bpm ved lett aktivitet. Dette tempoet passer dermed utmerket til lett dansing da man kan føle hjerterytmen slå i takt med musikken.

Sangstruktur

En popsang følger normalt en fast struktur med vers, refreng og overgang. Det er normalt at refrenget introduseres først et stykke ut i sangen, og at det inkluderes en overgang før refrenget spilles en siste gang. Popsanger holder dermed lytterne fokusert lenger ved det sene refrenginnslaget, og bygger momentum med en overgangsfase før det siste refrenget.

Melodi og repetisjoner

Melodien i en popsang er gjerne enkel og fengende, med fokus på én stemme. Dette i motsetning til en rekke andre sjangre der flere stemmer brukes sammen og mot hverandre. Sangene inkluderer dessuten gjerne en fengende notefane som gjentas flere ganger. Det benyttes også fengende, verbale faner som gjør at sangen lettere fester seg til hukommelsen.

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*