Musikk for hellige formål

Hellige handlinger i kirken

Holy acts in churchDet finnes salmer og hymner som er spesielt egnet for bryllup og begravelser, dåp og konfirmasjon. Noen ønsker også å bruke verdslig musikk som betyr noe spesielt for dem, ved slike anledninger. I Norsk Salmebok, som brukes i den Norske Kirke, finner en salmer for alle disse anledningene. Andre trossamfunn har sine sang-/salmebøker.

Lovsang

Å møte andre troende, og å synge for Gud kan være veldig oppløftende. Både moderne lovsang, eldre og nyere salmer og klassisk kirkemusikk er vanlig ved slike sammenkomster i kristen kontekst. Noe av denne musikken er felles for ulike trosretninger og kirkesamfunn, for eksempel “O store Gud, når jeg med undring aner”, som finnes på mange ulike språk.

Klagesanger

Trenger en å klage over noe for en som alltid vil høre på deg, finnes det ulike klagesalmer. Disse er typisk utformet som bønner, der en legger fram sin klage, men også vektlegger Guds egenskaper og ber ham om hjelp. I kirken brukes slike i noen tilfeller i forbindelse med skriftemål, hvis det er seg selv en vil klage over.

Lærdom, selvransakelse og advarsler

Noen åndelige sanger, viser og salmer brukes i barneoppdragelse. De kan for eksempel handle om det å være menneske, hvem Gud er og hvordan vi kan være i kontakt med ham. Noen tekster kan inneholde idealer for livet, og kan ha motiverende og selvransakende funksjon. Noen finner både relevant veiledning, trøst og advarsler i salmetekster.

Bønn og meditasjon

I tillegg til salmer og åndelige viser, er det mye åndelig klassisk musikk som kan være et ledd i bønnestunder og lede an i meditasjon. J. S. Bach er velkjent innenfor luthersk og katolsk sammenheng. Både instrumental- og vokalmusikk brukes i slike sammenhenger. Denne musikken er ofte rolig, men kan også være mer intens. Noen foretrekker å være med og synge eller spille, mens andre helst hører på. I musikk med tekst kan det være noe en gjenkjenner, mens det på en annen måte inviteres til fri assosiasjon i instrumentalmusikken.

Det finnes mange bøker, mye ligger på nett. Skulle en ønske hjelp, finnes det folk som kan mye om hellig musikk.