Musikken og dens historie

The music and its historyMusikk er svært viktig for de aller fleste mennesker, og for menneskeheten som sådan. Uten at det er enkelt å forklare det, så er rytme, melodi, og klang i harmoniske og interessante arrangement av stor betydning, for vårt velvære som mennesker. Dette er heller ikke noe nytt fenomen, snarere tvert i mot. I dag antas det at musikken må stamme i hvert fall 50 000 år tilbake i tid, altså mye lenger enn sivilisasjon, skriftspråk, arkitektur, fast bosetting, landbruk, eller noen av de grunnleggende elementene som vi forbinder med dagens samfunn. Avstanden så langt tilbake i tiden kan synes en uoverstigelig kløft, men like fullt hadde de som levde da musikken til felles med menneskene som lever i dag.

Musikken er imidlertid et felt der det er svært mye variasjon. Hver kultur har på sett og vis sin musikk som gjenspeiler sosiale og kulturelle forhold så vel som økonomi og teknologi. I tillegg finnes det gjerne mange forskjellige musikkarter, sjangere, og subkulturer innen en gitt kultur, og ofte også tøffe kontroverser om hva slags musikalske uttrykk som er gode og hva som egentlig er tillatt. Musikken er også tett knyttet opp til sangen og dansen, som likeledes er grunnleggende elementer i menneskets liv, selv om det moderne mennesket i noen grad har forlatt hverdags-dansen som preger mer primitive samfunn.

Man antar i dag at musikken sprang ut av etteraping av lyder i nærmiljøet, sammen med skapelsen av rytme. Mye tyder på at hoiing, klapping, og stamping var den første “musikken”. Det er likevel forholdsvis lite det går an å vite om den musikken som ble spilt før skrivekunsten ble oppfunnet. Likevel har arkeologene funnet enkelte gjenstander som etter all sannsynlighet er instrumenter, som fløyter, trommer, og ulike strengeinstrumenter. Mye tyder på at instrumental musikk har sin vugge i det Indiske Subkontinentet.

 

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*