Om siden

På denne siden finner du artikler om musikk, både om musikk generelt, musikkutøvelse, analytisk tilnærming til musikk, musikkhistorie og om forholdsvis ny musikk. Du kan blant annet lese hvordan ulik musikk gjerne brukes i spesielle anledninger og hvordan musikk og intelligens henger sammen. Her kan du også lese hvordan musikk kan defineres, hvordan musikk påvirker barn i mors liv, og hva slags musikk som er berømt.

Om ulike typer musikk

Her finner du informasjon om de nyeste trendene og sjangrene innenfor popmusikk. Du kan også lese om country musikaler og hva som er spesielt med konserter og livemusikk. Her kan du også lese om musikk for hellige formå,l og hva slags musikk som passer bra på date. Det sies at det er fire typer musikk som mennesker nå til dags hører på, noe du kan lese mer om på sidene, som handler om dette.

Analytisk tilnærming til musikk

Noen er særlig interessert i musikkens funksjoner og virkninger. Hvorfor popmusikk er så populært og har så stor suksess er en av temaene som diskuteres. Hvilken type musikk spesielt intelligente mennesker hører er et annet tema. Kjøp og salg av kultur gjennom musikk tematiseres også.

Musikk i praksis

Når det gjelder musikkutøvelse er det også noe å lese om her. Blant annet hvilke instrumenter som passer godt for barn og flere tips for deg som ønsker å begynne å spille piano. Hvordan finne fram på veien til en produktiv musikkpraksis kan du også lese mer om, for eksempel hva som gjelder for royalty-fri musikk.